Home » » Hướng dẫn hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Hướng dẫn hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Written By dao quan on Chủ Nhật, 15 tháng 6, 2014 | 19:19


 Hàng tháng kế toán tiền lương phải tính tiền lương và thanh toán tiền lương cho nhân viên. Ngoài tiền lương kế toán phải tính tiền thưởng, các khoản phụ cấp, các khoản trích theo lương như: BHXH, BHYT, BHTN …

Bài viết này Công ty dịch vụ kế toán hà nội xin hướng dẫn các bạn cách hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương theo 1 số trường hợp cụ thể như sau:

Trong 1 DN thường sẽ có 2 bộ phận cơ bản mà Kế toán cần phải tính lương và thực hiện các khoản trích theo lương là:
- Bộ phận sản xuất,
- Bộ phận quản lý Doanh nghiệp

1. Cách hạch toán tiền lương và trích các khoản theo lương cho Bộ phận Sản xuất
- Tính lương cho Bộ phận sản xuất – loại hình DN Sản Xuất/ Xây Dựng/ Dịch Vụ – TK 154
- Trong Bộ phận sản xuất này, kế toán chúng ta thường phân làm 2 bộ phận nhỏ là Bộ phận Quản lý sản xuất và Bộ phận trực tiếp sản xuất
Bộ phận quản lý sản xuất – TK 1547
Bộ phận trực tiếp sản xuất – TK 1542
1.1 Tính tổng lương phải trả cho CNV thuộc Bộ phận Sản xuất
 Nợ TK 1542
Nợ TK 1547
                               Có TK 334
 1.2 Trích BHXH, BHYT, BHTN tính vào CP của DN cho Bộ phận Quản lý sản xuất
 Nợ TK 1547
                                 Có TK 3383 – Bảo Hiểm Xã Hội
                                 Có TK 3384 – Bảo Hiểm Y Tế
                                 Có TK 3389 – Bảo Hiểm Thất nghiệp
1.3 Trích BHXH, BHYT, BHTN tính vào CP của DN cho Bộ phận trực tiếp sản xuất
 Nợ TK 1542
                              Có TK 3383 – Bảo Hiểm Xã Hội
                              Có TK 3384 – Bảo Hiểm Y Tế
                              Có TK 3389 – Bảo Hiểm Thất nghiệp
 1.4 Trích BHXH, BHYT, BHTN trừ vào lương của CN Bộ phận Sản xuất
 Nợ TK 334
                              Có TK 3383 – Bảo Hiểm Xã Hội
                               Có TK 3384 – Bảo Hiểm Y Tế
                               Có TK 3389 – Bảo Hiểm Thất nghiệp
 2. Cách hạch toán tiền lương và trích các khoản theo lương cho Bộ phận Quản lý
 - Tính lương cho Bộ phận Quản lý Doanh nghiệp – TK 642
- Trong Bộ phận Quản lý Doanh nghiệp, Chúng ta phân ra làm 2 bộ phận là Bộ Phận Bán hàng và Bộ phận Quản lý DN
Bộ phận Bán hàng – TK 6421
Bộ phận Quản lý DN – TK 6422
 2.1 Tính tổng lương phải trả cho NV thuộc Bộ phận Quản lý
 Nợ TK 6421
Nợ TK 6422
                                Có TK 334
 2.2 Trích BHXH, BHYT, BHTN tính vào CP của DN cho Bộ phận bán hàng
 Nợ TK 6421
                               Có TK 3383 – Bảo Hiểm Xã Hội
                               Có TK 3384 – Bảo Hiểm Y Tế
                               Có TK 3389 – Bảo Hiểm Thất nghiệp
 2.3 Trích BHXH, BHYT, BHTN tính vào CP của DN cho Bộ phận Quản lý
 Nợ TK 6422
                              Có TK 3383 – Bảo Hiểm Xã Hội
                              Có TK 3384 – Bảo Hiểm Y Tế
                              Có TK 3389 – Bảo Hiểm Thất nghiệp
 2.4 Trích BHXH, BHYT, BHTN trừ vào lương của NV Bộ phận Quản lý DN
 Nợ TK 6422
                             Có TK 3383 – Bảo Hiểm Xã Hội
                              Có TK 3384 – Bảo Hiểm Y Tế
                              Có TK 3389 – Bảo Hiểm Thất nghiệp
 3) Tính Thuế TNCN nộp hộ khấu trừ vào Lương của người Lao Động
  Nợ TK 334
                                Có TK 335
 4) Thực hiện chi trả Lương cho Công nhân viên các bộ phận

 Nợ TK 334
                                Có TK 1111/ TK 1121
 5) Nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN
 Nợ TK 3383
Nợ TK 3384
Nợ TK 3389
                                Có TK 1111/ TK 1121

 Công ty dịch vụ kế toán Hà Nội - Chúc các bạn làm tốt công việc!
Share this article :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét
 
Support : Your Link
Copyright © 2013. Dịch vụ kế toán uy tín chuyên nghiệp giá rẻ - All Rights Reserved
Share by BIT Templates | CaraGampang.Com
Proudly powered by Blogger