Home » » Luật Đầu tư và quản lý vốn đầu tư của NN tại DN: Khung pháp lý mạnh để tái cơ cấu DNNN

Luật Đầu tư và quản lý vốn đầu tư của NN tại DN: Khung pháp lý mạnh để tái cơ cấu DNNN

Written By Quân Đào 35 on Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2020 | 04:58

Dự án Luật Đầu tư và quản lý vốn đầu tư của Nhà nước tại DN sẽ được trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII. Cùng với Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và Luật Đầu tư công, dự án Luật này sẽ hoàn thiện và quy định rõ việc đầu tư và quản lý vốn đầu tư của Nhà nước tại DN nhằm quản lý chặt chẽ tiền của dân, của nước.

Báo Hải quan đã phỏng vấn Phó Cục trưởng
Cục Tài chính Doanh nghiệp- Bộ Tài chính
Đặng Quyết Tiến xung quanh những điểm mới
của dự thảo Luật này.
Thưa ông, hoạt động đầu tư của DN hiện
nay có nhiều luật điều chỉnh như Luật
Đầu tư, Luật DN và sắp tới có Luật Đầu
tư công. Vậy Luật Đầu tư và quản lý vốn
đầu tư của Nhà nước tại DN có khác biệt gì
so với các Luật trên?
Ngay từ tên gọi của Luật đã tách bạch rõ 2
nội dung là hoạt động đầu tư và quản lý vốn
Nhà nước đầu tư tại DN. So sánh với các Luật
khác, thấy rằng, Luật Đầu tư là luật khung
quy định các nguyên tắc về đầu tư, quản lý đầu
tư, quy trình đầu tư của bất kỳ người dân, DN,
một tổ chức kinh tế trong và ngoài nước khi đầu
tư để sản xuất kinh doanh. Còn Luật Đầu tư và quản lý vốn Nhà nước đầu tư tại DN bảo vệ cho nhà đầu tư là Nhà nước và đồng vốn thuộc sở hữu toàn dân, thể hiện quyền của chủ sở hữu Nhà nước, dùng đồng vốn của dân để đầu tư vào sản xuất kinh doanh thông qua DN. Do đó phải có quy định riêng vì nó mang tính đặc thù riêng.
Còn Luật Đầu tư công là vốn Nhà nước đầu tư vào các dự án mà không phải dành cho sản xuất kinh doanh, không gắn liền với DN, mà điều chỉnh các dự án có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước vào các dự án không vì lợi nhuận. Luật DN lại quy định các hình thái DN, quyền trách nhiệm của DN khi thành lập, tổ chức hoạt động hoặc khi chuyển đổi… Trong Luật DN cũng có nhiều quy định đối với DNNN, nhưng Luật Đầu tư và quản lý vốn Nhà nước đầu tư tại DN lại quy định cụ thể về quản lý vốn thể hiện qua chủ sở hữu trong quản lý vốn Nhà nước đầu tư tại DN.
Tránh việc coi tiền của nhà nước như là tiền của mình!
“Đi liền với trách nhiệm của người lãnh đạo thì quyền lợi cũng rõ ràng hơn, tránh vấn đề nhiều DN coi tiền của nhà nước đầu tư vào DN như là tiền của mình, với tư nhân thì không sai nhưng với nhà nước, anh chỉ là người đại diện, khi xảy ra anh không chịu trách nhiệm mà là chủ sở hữu, cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm nhưng lúc hưởng lợi lại là anh. Cho nên dự án Luật quy định rõ hơn và cơ chế phân phối thu nhập sẽ đảm bảo rõ hơn, 3 lợi ích nhà nước – DN và người lao động. Lợi nhuận thu được sẽ để lại DN để tái đầu tư theo kế hoạch, chiến lược phát triển của DN; để lại cho người lao động ở các quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ khen thưởng ban điều hành, phần còn lại nộp về quỹ chung của nhà nước để tái đầu tư!

Phó Cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp, Đặng Quyết Tiến


Tại phiên thảo luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa qua, có ý kiến cho rằng, quy định về đầu tư vốn của DN trong dự án Luật chưa tách bạch rõ 2 chức năng đầu tư vào sản xuất kinh doanh và hoạt động công ích của DNNN, thưa ông?
Đã là DNNN thì trong quy định của Luật này sẽ làm rõ phạm vi Nhà nước đầu tư đến đâu. Hay nói cách khác, dự án Luật này khẳng định việc đầu tư vốn Nhà nước tại DN là đầu tư vào ngành, lĩnh vực mà các thành phần kinh tế khác không làm được, chưa làm được, hoặc không muốn làm. Nghĩa là những lĩnh vực mà các thành phần kinh tế không muốn làm nhưng vì mục tiêu cho người dân, cho an sinh xã hội thì Nhà nước thực hiện. Như thế sẽ dẫn đến việc có DN đầu tư lợi nhuận cao nhưng có DN lại không có lợi nhuận. Chính vì thế trong Luật quy định rõ 2 phần: Đầu tư (tập trung các lĩnh vực mà các thành phần kinh tế tư nhân không được phép làm như an ninh quốc phòng; chưa làm được như phát triển hạ tầng giao thông, đô thị, đường sắt; hoặc không muốn làm…) và quản lý (các DN hoạt động có lợi nhuận thì đảm bảo phải hoạt động bình đẳng như Luật DN, nhưng quản trị ở đây phải khẳng định rõ là minh bạch thông tin, công khai thông tin như công ty đại chúng).
Cơ cấu lại vốn Nhà nước đầu tư tại DN là một trong những nội dung quan trọng của dự án Luật, tuy nhiên liệu quy định mới này có gây xáo trộn so với hiện nay khi có nhiều quy định mới trong đó có cả việc chuyển quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại DN, thưa ông?
Vì khi Luật ban hành phải thúc đẩy được việc sắp xếp đổi mới DN, nên từ khâu đầu tư đến quản lý đều đưa các nội dung đổi mới quyết liệt để đảm bảo khu vực DNNN thực sự hoạt động có hiệu quả và thu hẹp DNNN lại.
Đối với việc cơ cấu vốn, thoái vốn hay xử lý thoái vốn, trong Luật thể hiện ở quy định về cơ cấu lại vốn. Cơ cấu lại vốn đưa ra các biện pháp, cơ cấu lại vốn gắn liền với tái cơ cấu sẽ làm cụ thể hơn vấn đề cổ phần hóa, thoái vốn, hợp nhất, sáp nhập, chuyển giao vốn và các nguyên tắc bán vốn, chuyển nhượng vốn sẽ được quy định Luật hóa để đảm bảo khung khổ pháp lý giúp DN thực hiện. Trong đó có trường hợp liên quan đến quy định thoái vốn có thể thấp hơn giá trị sổ sách thì cách thức xử lý như thế nào. Trong Luật cũng đưa ra nguyên tắc nếu khi DN thực hiện hết các biện pháp trích lập dự phòng, phòng ngừa rủi ro, nếu giá trên thị trường thấp xuống thì chủ sở hữu sẽ là người quyết định. Chủ sở hữu theo thẩm quyền phân cấp trong Luật quy định cấp cao nhất là Chính phủ. Khi quy định thành Luật thì việc thực thi đảm bảo hơn.
Tất cả những vấn đề hiện nay chúng ta tháo gỡ để thoái vốn DN, cổ phần hóa hay sắp xếp đổi mới DN, những vấn đề trong hơn 20 năm chúng ta đổi mới DN, những thành công và tồn tại trong cuộc sống sẽ được luật hóa vào đây, kể cả những vấn đề vướng mắc hiện nay cũng được đưa vào nguyên tắc để xử lý. Như vậy, dự án Luật sẽ là khung pháp lý mạnh để thúc đẩy tái cơ cấu cũng như đổi mới, thu hẹp DNNN.

Việc đầu tư vốn Nhà nước sẽ chỉ tập trung vào các ngành, lĩnh vực và các thành phần kinh tế khác không làm được, chưa làm được, hoặc không muốn làm. Ảnh: S.T

Có ý kiến cho rằng, các dự án Luật có liên quan quy định đến hoạt động đầu tư của DN trong đó có dự án Luật này, cùng với việc giám sát chặt chẽ hoạt động của DN thì cũng nên tạo điều kiện cho DN chủ động tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Ông nghĩ sao về điều này?
Dự án Luật này chỉ điều chỉnh hoạt động đầu tư và quản lý vốn đầu tư của Nhà nước tại DN. Tuy nhiên, dịp này Quốc hội sẽ sửa đổi, bổ sung một số dự án luật liên quan đến hoạt động và đầu tư của DN. Việc khuyến khích các thành phần kinh tế khác ở Luật Đầu tư và Luật DN chúng ta đã mở ra, bảo đảm bảo hộ đầu tư cho các nhà đầu tư, các thành phần kinh tế khác khi bỏ tiền ra đầu tư để yên tâm được tiếp cận vốn, được ưu đãi bình đẳng không bị chèn ép, được bảo hộ, thông thoáng hơn trong các thủ tục đầu tư… Còn dự án Luật này lại khẳng định Nhà nước ở đâu và Nhà nước chỉ tham gia rất hạn chế vào một số lĩnh vực kinh doanh.
Vấn đề quyền lợi và nghĩa vụ của lãnh đạo DNNN được quy định trong Luật thế nào để vừa chặt chẽ hơn vừa khuyến khích, tạo hiệu quả cho các DN?
Trung tâm kế toán thực hành Tại hải phòng Tất cả các quy định chung nhất, nguyên tắc nhất của hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, ban giám đốc, ban kiểm soát đã được quy định nguyên tắc chung ở Luật DN, hay nói cách khác những nguyên tắc quản trị đã được quy định ở Luật DN, thì ở khu vực DN có vốn Nhà nước cũng phải chấp hành bình đẳng như các thành phần kinh tế khác. Để đảm bảo quản lý vốn Nhà nước hiệu quả hơn vì chủ sở hữu Nhà nước là chủ sở hữu đại diện nên trong phần quản lý ở Luật này sẽ quy định mang tính đặc thù hơn. Ví dụ, chế độ báo cáo thẩm quyền có thể chặt chẽ hơn, như thẩm quyền quyết định đầu tư. Luật DN quy định được quyền quyết định đến 50% giá trị tài sản ở báo cáo tài chính nhưng trong Luật này chỉ quy định đến 50% hoặc dưới 50% vốn chủ sở hữu thôi; và khống chế mức tuyệt đối là không quá dự án nhóm B với lý do các DN hiện nay là các DN lớn, quy mô lớn hơn rất nhiều so với các thành phần kinh tế khác, có DNNN vốn hàng trăm nghìn tỷ đồng, thì quy mô 10% của họ có thể bằng 100% vốn điều lệ của DN khác nên phải khống chế tỷ lệ và mức trần.
Học kế toán tổng hợp thực hành Tại hải phòng Ngoài ra, yêu cầu chế độ công khai minh bạch thông tin tương đương như công ty đại chúng cả về quản trị và các quyết sách. Các quy định mang tính chặt chẽ và minh bạch thông tin để cho người dân giám sát vì người dân chính là chủ sở hữu thông qua người đại diện.
dịch vụ làm báo cáo tài chính tại Hoàng Mai Xin cảm ơn ông!
Share this article :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét
 
Support : Your Link
Copyright © 2013. Dịch vụ kế toán uy tín chuyên nghiệp giá rẻ - All Rights Reserved
Share by BIT Templates | CaraGampang.Com
Proudly powered by Blogger